Frakt & Betalning

BETALNING

Vi har Klarna betalning

Mitro Trading fraktar med I första hand Posten och DHL då det garanterar snabba leveranser

Alla varor skickas från eget lager i Sverige.Normal leveranstid 1-3 dagar.

Frakt 29 kr   Fraktfritt vid order över 499 kr. 

 

Eventuella skador på paket anmäles vid utlämningskontor, och hanteras
efter distributörens policy. Vi väljer själva ut det billigaste alternativet
för att kunna hålla våra låga fraktpriser

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

Vid beställda men ej uthämtade varor debiteras kunden en minimiavgift om *150 kronor för att täcka
Mitro Trading administration- och transportkostnader. Försändelsen ligger kvar i 14
dagar hos postombudet innan den returneras.

*Outlöst försändelse värde upp ill 2500kr debiteras med 150 kr.Överstigande värde

debiteras med 10% av varans värde för att täcka omkostnader,frakter mm.

 

ANSVAR OCH GARANTI

Allt användande av de produkter vi säljer sker på egen risk och vi ersätter
ej produkter eller utrustning som blivit skadade i samband med användandet av
våra produkter. Mitro Trading lämnar 6 månaders garanti på alla produkter om inget annat
anges.

Vill man returnera en trasig produkt bör man först fylla i en returanmälan. När returansökningen
blivit godkänd skickar kunden in varan.Skickas en produkt tillbaka
utan returnummer eller i olämpligt emballage kan returen bli försenad eller nekas
helt och hållet. Mitro Trading  testar alla returnerade produkter

Mitro Trading har rätt att antingen avhjälpa felet eller företa omleverans.

 

EJ UTHÄMTAD
försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

 

TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall snarast möjligt anmälas till distributören och Mitro Trading.
Kunden bör inte lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om man tror att
innehållet är oskadat. Om man upptäcker skada först efter att man öppnat
paketet reklamerar man omedelbart distributören och Mitro Trading.

 

Payment for customers outside of Sweden we have Paypal-payment
SHIPPING
Mitro Trading carries with First Post and DHL as it ensures quick delivery
Any damage to the package be reported at the extradition offices, and managed
after the distributor’s policy. We select themselves out the cheapest option
to keep our low shipping rates
Unclaimed consignments
At the ordered but not picked goods the customer is charged a minimum fee of * 150 kronor to cover
Mitro Trading administration and transportation costs. The envelope is left in the 14
days of mail proxy before it is returned.
* Unclaimed consignments worth up ill 2500kr charged with 150 kr.Överstigande value
is charged with 10% of its value to cover expenses, freight etc.
PAYMENT
Mitro Trading offers Paypal
LIABILITY AND GUARANTEE
Any use of the products we sell at your own risk and we replace
not products or equipment that has been damaged in connection with the use of
our products. Mitro Trading 6 months warranty on all products unless otherwise
anges.
If you want to return a defective product should first fill in a return notification. When the return application
pass sends the customer into the product. Note that a resulting return code
does not return by itself will be accepted. Sent a product back
without the return number or inappropriate packaging can return be delayed or denied
completely. Mitro Trading test all returned products, and there is no
error or fault caused by handling errors customer will be charged 199 SEK
Mitro Trading expenses. Mitro Trading has the right to either remedy the defect or
redelivery. The customer has the right to return a product if the product characteristics
different from the product description.
CANCELLATION

The products shall be in substantially unchanged
condition and should be returned in their original packaging. The seal on the software
must not be broken. Sent a product back without return number or inappropriate
Packaging can return be delayed or denied altogether. The customer pays for
return shipping when the withdrawal is used. The money for the product, freight and
any other fees refunded as soon as possible, but no later than 30 days after
we received the return.
Unclaimed
Shipment is not considered exercise of the right of withdrawal.